آشنایی با پیدایش شب و روز

خورشید چه زمانی طلوع می کند؟ چه زمانی ماه در می آید؟ زندگی انسان ، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. 

آشنایی نوآموزان مهد و پیش دبسنانی نیکی با مفاهیم و پیدایش شب و روز

کاربر گرامی لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

جستجو در محتوای سایت